Hantering av personliga uppgifter

När jag ger dig Änglareading får jag alltid ta del av personlig information om dig. Det gäller namn, adress, mobilnummer, e-mail adress och det som änglarna delar med sig till mig. Dessutom kan det hända att du ger mig förtroenden i vår kontakt.

Jag delar inte den informationen med någon annan.

Det är bara jag som ger Änglareading på My Fairy Lifestyle. Det som jag skriver och sparar på min dator och som gäller dig, tas bort inom 1 vecka efter att Änglareadingen kommit till dig. Det sker först när jag vet att du tagit emot den.

Mobilnummer och e-mail adress tas bort samtidigt.

Uppgifter som står på kvitton som namn och adress sparas i bokföringen i 7 - 10 år och raderas därefter.