Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Denna integritetspolicy beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Denna policy beskriver hur My Fairy Lifestyle samlar in, behandlar och skyddar information om dig som befintlig, tidigare eller ny kund hos oss.

OBS! När du klickar på ”Skicka beställning” i butiken eller genomför en beställning på Änglarådgivning eller Fairy Remade & Art intygar du att du läst och accepterar vår integritetspolicy.

My Fairy Lifestyle värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är My Fairy Lifestyles målsättning att följa alla, vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information My Fairy Lifetyle samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

My Fairy Lifestyle samlar in och sparar den information som krävs för att genomföra nya beställningar och underlätta vid förfrågningar om tidigare beställningar i webbutiken.
Gällande webbutiken: Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt affärssystem (Affärssystem?) , och lagras där i upp till max 10 år efter senaste beställningen. Detta för att bokföringslagen kräver det. My Fairy Lifestyle använder GDPR-säkrad hosting med SSL från Visma som leverantör av webbhotell.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
My Fairy Lifestyle, 690517-0400, Yttertänger 27, 790 26 Enviken, Sverige är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Med vilka delas informationen?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personer i Sverige som arbetar direkt med My Fairy Lifestyle, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller om du vill att vi ändrar felaktiga uppgifter eller raderar alla personuppgifter rörande dig, så går det naturligtvis bra utifrån gällande bokföringslag.

Beställningar från webbutik
Dina uppgifter kring beställning samt eventuell e-postkonversation rörande din beställning, som inte krävs av bokföringslagen men som underlättar vid våra kontakter med dig som kund, sparas i ett år från det du lagt din beställning.
Vill du att vi raderar de uppgifter vi har kring dina tidigare beställningar kan du ta kontakt med oss via mejl, myfairylifestyle@gmail.com.

Observera att de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen inte kan raderas, från det att vi tar emot din förfrågan raderas övrig information inom en vecka.

All e-postkonversation mellan kund och My Fairy Lifestyle, som inte har med beställning eller Änglarådgivning att göra, sparas i max 5 år och raderas därefter ur vårt e-postsystem. Du kan när som helst begära att denna information raderas och vi tar då bort den typen av lagrad information inom en vecka.

Vid köp av Änglarådgivning sparas uppgifterna som lämnas i samband med betalningen i max 10 år, enligt bokföringslagen. All övrig information, som dokument i datorn med rådgivning, personlig konversation i mejl, sms och messenger raderas så snart den enskilda rådgivningen är mottagen av dig som klient.